CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG -THƯƠNG MẠI XUÂN PHONG

  • slide image
  • slide image
  • slide image

Dịch vụ

Trạm cấp nước sạch nông thôn

Ngày Đăng : 20/05/2016 - 10:36 AM
Trạm cấp nước sạch nông thôn

Hệ thống van tại bể chứa nước sạch

Ngày Đăng : 20/05/2016 - 10:35 AM
Hệ thống van tại bể chứa nước sạch

Công trình cấp nước đã thi công hoàn thành do Australia tài trợ

Ngày Đăng : 20/05/2016 - 10:35 AM
Công trình cấp nước đã thi công hoàn thành do Australia tài trợ

Máy bơm dung dịch khoan đồng bộ theo giàn khoan

Ngày Đăng : 20/05/2016 - 10:34 AM
Máy bơm dung dịch khoan đồng bộ theo giàn khoan

Dụng cụ khuấy trộn dung dịch khoan

Ngày Đăng : 20/05/2016 - 10:33 AM
Dụng cụ khuấy trộn dung dịch khoan

Cần khoan dùng cho giàn khoan RAM 500

Ngày Đăng : 20/05/2016 - 10:30 AM
Cần khoan dùng cho giàn khoan RAM 500

Mũi khoan đá

Ngày Đăng : 20/05/2016 - 10:29 AM
Mũi khoan đá

Số công nhân của một giàn khoan

Ngày Đăng : 20/05/2016 - 10:28 AM
Số công nhân của một giàn khoan

Giàn khoan cải tiến XP-500 do Công ty Xuân Phong tự chế tạo

Ngày Đăng : 20/05/2016 - 10:27 AM
Giàn khoan cải tiến XP-500 do Công ty Xuân Phong tự chế tạo

Giàn khoan RAM 500 tự hành đến điểm khoan

Ngày Đăng : 20/05/2016 - 6:03 AM
Giàn khoan RAM 500 tự hành đến điểm khoan